Ślubowanie zastępowych – 3 kwietnia 2011

Józefów, 3 kwietnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Szczep Józefów im. Roberta G. Hamiltona
Drużynowy 5 DHS „LEŚNI”

Ślubowanie zastępowego

Przyjmuję funkcję zastępowego. Jestem świadomy obowiązków jakie na mnie ciążą.

Obiecuję dbać o dobre imię zastępu i rzetelnie wypełniać obowiązki związane z moją funkcją.

Obiecuję sprawiedliwie dzielić prawa i obowiązki na wszystkich członków zastępu.

Obiecuję pomagać każdemu członkowi mojego zastępu w jego harcerskim i osobistym rozwoju.

Obiecuję nie porzucić samowolnie swojej funkcji.

……………………
podpis