Rozkaz L1/2011 – 3 kwietnia 2011

Józefów, 3 kwietnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Szczep Józefów im. Roberta G. Hamiltona
Drużynowy 5 DHS „LEŚNI”

Rozkaz L. 1/2011

Druhny i Druhowie!
Jutro mija 28 rocznica powstania naszej Drużyny. Jesteśmy najdłużej działającą drużyną harcerską w naszym hufcu i – zapewne – jedną z dłużej działających w całym Związku.
Tak długa historia zobowiązuje nas do tego, abyśmy pamiętali o tych, którzy byli w naszej Drużynie przed nami, jak i do tego, żebyśmy zostawili ją w dobrym stanie tym, którzy przyjdą po nas.
Każdy z nas ma na to wpływ i każdego proszę o pracę w imię tej rzeczy. Każdy z nas powinien zacząć tę pracę przede wszystkim od pracy nad sobą i zamknięciem swojej próby na stopień.

1. Powołanie zastępów.

1.1. Powołuję zastęp „INIEMALEŚNI” w składzie:
Dominika Kaczmarska, Olga Kowalska, Magdalena Olkuśnik.

1.2. Powołuję zastęp „LEŚNE DZIECI” w składzie:
Edyta Kęder, Klaudia Juszczyńska, Aleksandra Kania, Dominika Hamulczyk.

1.3. Powołuję zastęp „WILKI” w składzie:
Mateusz Cichecki, Mateusz Sierański, Łukasz Jagodziński.

1.4. Powołuję zastęp „MIŚKI” w składzie:
Marcin Janus – Wyglądała, Michał Janus – Wyglądała, Rafał Zając, Michał Szczęsny, Patryk Woch.

1.5. Nadaję nazwę zastępowi wędrowniczemu „V JÓZEFOWSKI ZASTĘP WĘDROWNICZY”.
 
2. Mianowanie zastępowych.
2.1. Mianuję na funkcję zastępowej zastępu „INIEMALEŚNYCH” druhnę Dominikę Kaczmarską.

2.2. Mianuję na funkcję zastępowej zastępu „LEŚNYCH DZIECI” druhnę Edytę Kęder.

2.3. Mianuję na funkcję zastępowego zastępu „WILKÓW” druha Mateusza Cicheckiego.

2.4. Mianuję na funkcję zastępowego zastępu „MIŚKI” druha Marcina Janusa – Wyglądałę.

3. Mianowanie przybocznych.
3.1. Mianuję na funkcję przybocznego druhów Piotra Jagodzińskiego i Michała Janusa – Wyglądałę.                             

Gratuluję wszystkim Druhnom i Druhom mianowania na funkcję, życzę powodzenia w prowadzeniu zastępów i Drużyny oraz liczę na owocną współpracę w ramach Rady Drużyny.

Czuwaj !

hm. Mirosław Grodzki HO