Dokumenty i regulaminy

Nie raz i nie dwa zastanawialiśmy się czy sprawność, plakietkę z obozu lub inna odznakę naszyć w tym czy w innym miejscu.
Aby wszystko było jasne, tutaj możesz znaleźć REGULAMIN MUNDUROWY.

Jeżeli nie wiesz, czy podczas musztry w poprawny sposob wykonujesz rozkazy lub zastanawiasz się jak się zachować w obec starszego stopniem lub nieznajomego instruktora twoje wątpliwości możesz rozwiać czytając REGULAMIN MUSZTRY HARCERSKIEJ.

W niektórych wypadkach przyda się CEREMONIAŁ WOJSKOWY, jaki obowiązuje w naszych Siłach Zbronych. Przydaje się zwłaszcza tam, gdzie nasze regulaminy nie sięgają (np. przy opracowywaniu scenariuszy uroczystości patriotycznych i religijnych).

Tu natomiast znajdziesz: Statut ZHP, Ordynację wyborczą ZHP, instrukcję tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. (Tu znajdziesz w starszej – funkcjonującej do 30 września 2015 – wersji instrukcję działania szczepu, instrukcję działania kręgu instruktorskiegoinstrukcję działania drużyny i instrukcję działania gromady).

Tu jest do ściągnięcia Instrukcja finansowa drużyny, a tu instrukcja o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi.

W tych dokumentach są uregulowane składki harcerskie są tu: podstawowa składka harcerska (od 2014 roku),  podstawowa składka harcerska (za lata 2012 i 2013)zadaniowa składka harcerska. Pojawiło się sporo niejasności dotyczących składek. Próbował je wyjasnić skarbnik ZHP.

I na deser: Konstytucja Naszego Szczepu.