Zbiórka 8 kwietnia

Na zbiórce poznaliśmy kilka mniej lub bardziej popularne szyfry,
nauczyliśmy się z nich korzystać i dowiedzieliśmy się do czego są lub
były wykorzystywane. Poznaliśmy między innymi alfabet Morse’a, i trzy
szyfry harcerskie: czekoladkę, GA-DE-RY-PO-LU-KI oraz PO-LI-TY-KA-RE-NU. Zgodnie z obietnicą wszystkie szyfry zamieszczam poniżej.

Później zapoznaliśmy się z podstawowymi znakami patrolowymi i także opowiedzieliśmy sobie do czego wykorzystywane były kiedyś, a do czego i kiedy używa się ich dziś (zamieszczone są także poniżej). Na koniec zbiórki mieliśmy pobawić się w podchody, ale ponieważ druh Janek nie mógł przyjść z przyczyn obiektywnych i nie przyszedł też nikt z HS-ów, więc musieliśmy zrezygnować z naszego planu i poszliśmy na boisko szkolne pograć w berka. Było trochę mokro, ale nie przeszkodziło nam to w dobrej zabawie.

hawk,
Karin


Szyfry sylabowe
Czekoladka


Alfabet Morse’a

Litery alfabetu
łacińskiego

Litera

Kod

Litera

Kod

A

• —

N

— •

B

— • • •

O

— — —

C

— • — •

P

• — — •

D

— • •

Q

— — • —

E

R

• — •

F

• • — •

S

• • •

G

— — •

T

H

• • • •

U

• • —

I

• •

V

• • • —

J

• — — —

W

• — —

K

— • —

X

— • • —

L

• — • •

Y

— • — —

M

— —

Z

— — •

Inne litery

Litera

Kod

ą

• — • —

ć

— • — • •

ę

• • — • •

é

• • — • •

ch

— — — —

ł

• — • • —

ń

— — • — —

ó

— — — •

ś

• • • — • • •

ż

— — • • — •

ź

— — • • —

Cyfry

Cyfra

Kod
(wersja pełna)

1

• — — — —

2

• • — — —

3

• • • — —

4

• • • • —

5

• • • • •

6

— • • • •

7

— — • • •

8

— — — • •

9

— — — — •

0

— — — — —


Znaki patrolowe