Konstytucja Szczepu Józefów

Konstytucja Szczepu Józefów

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Stołeczna im. Bohaterów Warszawy
Hufiec Otwock im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów
Szczep Józefów im. por. Roberta Georgea Hamiltona

K O N S T Y T U C J A

 

„Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy – to nakaz prawdomówności, wierności, zgodności słów i czynów z nakazami własnego sumienia, swym słowem i czynem harcerz zasługuje na zaufanie, dotrzymuje słowa, przywraca wiarę w solidność, rzetelność, spolegliwość, mówi, co myśli, robi, co mówi. Postawą i zachowaniem daje świadectwo wartościach, jakie wnosi harcerstwo w życie młodzieży i całego społeczeństwa”.
Stefan Mirowski

 

§1 Nazwa, bohater

1. Szczep używa nazwy:
Szczep Józefów im. por. Roberta Georgea Hamiltona

2. Bohaterem Szczepu jest porucznik Robert George Hamilton. Był lotnikiem z
południowej Afryki, który zginął w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 roku w katastrofie samolotu niosącego pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Miejscem upamiętniającym to zdarzenie jest pomnik na Górze Lotnika.

§2 Teren działania, adres

1. Podstawowym terenem działania Szczepu jest gmina Józefów w powiecie
otwockim.

2. Do Szczepu mogą należeć inne jednostki należące do ZHP mające swoje siedziby
poza Józefowem.

3. Adresem korespondencyjnym Szczepu jest miejsce zamieszkania komendanta Szczepu.

§3 Władze Szczepu

1. Władzami Szczepu są:
– komendant Szczepu,
– komenda Szczepu,
– rada Szczepu.

2. Członkami komendy Szczepu są szefowie wszystkich jednostek wchodzących w
skład Szczepu oraz funkcyjni Szczepu mianowani rozkazem komendanta Szczepu.

3. Członkami rady Szczepu są szefowie wszystkich jednostek wchodzących w
skład Szczepu, funkcyjni Szczepu mianowani rozkazem komendanta Szczepu oraz
przyboczni jednostek wchodzących w skład szczepu mianowani rozkazem.

§4 Wybory władz, kadencja

1. Kadencja komendanta Szczepu trwa dwa lata.

2. Komendant Szczepu wybierany jest przez radę Szczepu na zbiórce wyborczej rady Szczepu.

3. Zwykła zbiórka wyborcza rady Szczepu odbywa się co dwa lata i jest zwoływana
przez komendanta Szczepu.

4. Nadzwyczajna zbiórka wyborcza rady Szczepu może być zwołana przez:
– komendanta Szczepu,
– komendę Szczepu,
– władze harcerskie wyższego szczebla.

§7 Zmiana konstytucji

Zmiany w konstytucji mogą być wprowadzone na zbiórce wyborczej rady Szczepu.

Tu jest wersja do wydrukowania.

Zmiany w Konstytucji zostały wprowadzone 9 stycznia 2013 roku.
Pierwsza wersja konstytucji została uchwalona 18 marca 2004 roku
W 2008 roku pracowaliśmy nad zmianą Konstytucji. Zmiany nie weszły w życie.