Jednostki Szczepu Józefów

Wykaz jednostek wchodzących w skład Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. por. Roberta George’a Hamiltona w Józefowie:

ZUCHY:
– 3 Gromada Zuchowa „ Zawiszątka”
działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 – drużynowa phm Sylwia Żabicka
– 5 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 – drużynowa pwd Karolina Grodzka

HARCERZE:
– 3 Drużyna Harcerska „Zawiszacy”
działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 – drużynowa pwd Ilona Falińska-Urbaniak
– 5 Drużyna Harcerska „Leśni”
działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 – drużynowy pwd Jakub Borowy

HARCERZE STARSI:
3 Drużyna Harcerzy Starszych „Zawiszacy” działająca przy Gimnazjum nr 1
drużynowa pwd Monika Rybitwa
– 5 Drużyna Starszoharcerska „Leśni” działająca przy Gimnazjum nr 1
drużynowy hm Mirosław Grodzki

WĘDROWNICY:
– próbna V Józefowska Drużyna Wędrownicza – drużynowy ćwik Marek Rudnicki
– próbna 3 Drużyna Wędrownicza – drużynowy pwd Maciek Siarkiewicz
– Kapituła Stopni Wędrowniczych – przewodnicząca pwd Karolina Śluzek