Zdobywaliśmy dziś sprawność „Strzelca wyborowego”

Zdobywaliśmy dziś sprawność „Strzelca wyborowego”

Zdobywaliśmy dziś sprawność „Strzelca wyborowego”.
Trzeba było nauczyć się jak działa wiatrówka, zasad bezpiecznego posługiwania się nią, no i oczywiście jak strzelać. Trzeba było oddać przynajmniej trzy celne strzały.

6 lipca 2014