Zakończenie dnia na obozie

Zakończenie dnia na obozie

Zakończenie dnia na obozie wygląda tak, że: wybieramy jedną osobę, która danego dnia uczestnikom obozu najbardziej się zasłużyła, potem jest apel wieczorny i ogłaszany jest capstrzyk (cisza nocna). Wyglądać to może np. tak, jak widać na zdjęciach.

5 lipca 2014