Tuż po śniadaniu poszliśmy na poligon

Zaczęliśmy trening.
Tuż po śniadaniu poszliśmy na poligon.

Uczyliśmy się jak biegać, czołgać się i przyjmować pozycje z bronią.
Później musieliśmy pokonać tor przeszkód pod ostrzałem wroga.
Dowiedzieliśmy się również jak rzucać granatem.

Po obiedzie poszliśmy na ASG.

Dariusz Trojan, Zastęp 11, „Pięść”
4 lipca 2014