Ten dzień dostarczył nam wielu emocji i wrażeń

Rano wyruszyliśmy na poligon.
W hełmach, mundurach i z bronią w ręku czołgaliśmy się pośród wybuchów granatów i strzałów z artylerii.

Później testowaliśmy swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią (ASG).

Ten dzień dostarczył nam wielu emocji i wrażeń, a także wspaniałej rozrywki.

Filip Olszewski, Zastęp 8, „Harnaś”
4 lipca 2014