Rozkaz S1/2011 – 22 maja 2011

Józefów, 22 maja2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Szczep Józefów im. Roberta G. Hamiltona
Drużynowy 5 DHS „LEŚNI”

Rozkaz Specjalny
S1/2011

Sto lat temu Andrzej Małkowski podpisał pierwszy rozkaz w historii polskiego harcerstwa.
Żeby uczcić tę rocznicę spotykamy się dziś przy tym szczególnym ognisku.

1. Zamknięcie próby harcerki.

Na wniosek Rady Drużyny zamykam Próbę harcerki i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhny:

Edytę Kęder, Aleksandrę Kanię i Klaudię Juszczyńską.

Gratuluję Wam zamknięcia próby, życzę powodzenia w zdobywaniu stopni oraz liczę na owocną współpracę w czasie tegorocznego obozu.

Czuwaj !

hm. Mirosław Grodzki HO