Ognisko 100-lecia harcerstwa – 21 maja 2011

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Te słowa harcerze powtarzają już od 100 lat. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla wszystkich parafian okolicznościowe ognisko. Chcieliśmy, żeby to harcerskie święto było udziałem naszej lokalnej społeczności.

22 maja 1911 Andrzej Małkowski wydał rozkaz w którym formalnie powołał pierwsze drużyny skautowe na ziemiach polskich. Ta data uznawana jest za symboliczną datę powstania harcerstwa.
Ta data uznawana jest za symboliczną datę powstania harcerstwa. Obchodziliśmy zatem okrągłą – setną – rocznicę tamtego wydarzenia.Rocznicowe ognisko poprzedzone było Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Proboszcza, Kazimierza Gniedziejkę i ks. Pawła Czeluścińskiego. W czasie Mszy modliliśmy się za tych, którzy byli przed nami, za tych, z którymi spotykamy się dziś i za tych, którzy przyjdą po nas. Zaprosiliśmy parafian na Mszę św., żeby wspólnie podziękować Bogu za wszystkie łaski, jakie od niego – już od 100 lat – jako harcerze otrzymujemy.

W homilii ks. Proboszcz (który również był harcerzem) przypomniał kilka postaci z historii harcerstwa. Warto wspomnieć tu przede wszystkim takie osoby, jak:
ks. harcmistrz Wincenty Malinowski – wieloletni proboszcz parafii p.w. Matki bożej Częstochowskiej w Józefowie.
Ostatni kapelan harcerski w okręgu warszawskim przed 1939 rokiem.
Więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, kapelan Szarych Szeregów.

ks. harcmistrz Jana Raczkowski – wikary w parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku. Kapelan AK i Szarych Szeregów w Otwocku. Udzielał schronienia poszukiwanym przez Gestapo. Zaangażował się w niesienie pomocy Żydom. Po wojnie aresztowany i represjonowany przez władzę ludową.

ks. Kazimierz Lutosławski, Harcerz Rzeczypospolitej – jeden z prekursorów skautingu na ziemiach polskich, twórca krzyża harcerskiego, był głównym autorem wstępu do konstytucji marcowej w 1921 r., roty przysięgi prezydenta i ślubowania poselskiego. Zmarł na skutek szkarlatyny, którą zaraził się podczas pełnienia posługi duszpasterskiej.

ks. harcmistrz Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Naczelny Kapelan ZHP poza granicami Kraju,

Ognisko było okazją do przypomnienia sobie historii polskiego harcerstwa.
Kilka faktów, które zostały przypomniane jest ściśle związanych z naszym regionem.

W dniach 3-9 lipca 1924 roku odbył się I Narodowy Zlot Harcerzy i Harcerek. Komendantką zlotu harcerek była Olga Drahonowska-Małkowska. Harcerki obozowały w Świdrze.

W czasie II wojny światowej w lasach, jakie otaczały Józefów i Otwock odbywały się ćwiczenia Armii Krajowej i Szarych Szeregów.

Losy środowiska „Szarych Szeregów” opisał Aleksander Kamiński w książce „Kamienie na szaniec”, która jest oficjalną lekturą szkolną. Przedstawiona jest w niej m.in. postać Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Jedną z jego słynniejszych akcji było odbicie więźniów w Celestynowie, jakie odbyło się w nocy z 20 na 21 maja 1943. Uwolniono wtedy 49 więźniów transportowanych do Oświęcimia, których los miał być już przesądzony.

Harcerze ze Szczepu Józefów nawiązują do bohaterów z II wojny światowej. Naszym Bohaterem jest por. Robert George Hamilton – jeden z lotników, który dokonywał zrzutów nad Warszawą w czasie Powstania Warszawskiego. Jego samolot robił się na „Górze Lotnika” w Michalinie.

Do tradycji z czasów ostatniej wojny nawiązuje również Hufiec Otwock, do którego należymy. W zeszłym roku przyjął za swojego patrona Rój „Sosny” Szarych Szeregów czyli konspiracyjny hufiec otwockiego harcerstwa z czasów II wojny światowej.

W homilii na Mszy św. usłyszeliśmy od ks. Proboszcza: „Harcerze w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny wielokrotnie zdawali egzamin z patriotyzmu i postaw obywatelskich. Takie jest bowiem zadanie każdego harcerza: służba Bogu i Ojczyźnie i każdemu człowiekowi w każdej sytuacji”. Ze wszystkich sił ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane nam możliwości będziemy dalej pełnili swoją harcerską służbę.

Mirek Grodzki

P.S. Następnego dnia trzy nasze harcerki – Edyta, Ola i Klaudia złożyły swoje Przyrzeczenie Harcerskie.