Rozkaz L2/2011 – 2 czerwca 2011

Józefów, 2 czerwca 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Szczep Józefów im. Roberta G. Hamiltona
Drużynowy 5 DHS „LEŚNI”

Rozkaz L2/2011

1. Otwarcie prób.

1.1. Otwieram próbę wędrowniczą druhowi Marcinowi Janusowi.

Życzę Ci pomyślnego zakończenia próby oraz tego, żebyś w wędrowniczym życiu miał wiele okazji do bycia pożytecznym i wykorzystywania swojej energii  do pełnienia służby Bogu, ludziom i Ojczyźnie.

Czuwaj !

hm. Mirosław Grodzki HO