Biwak zuchowy: 3 – 5 czerwca 2011

Drogie zuchy!
W dniach 3 – 5 czerwca 2011 odbędzie się biwak zuchowy dla gromad z naszego Hufca. Spotykamy się 3 czerwca o godzinie 17.15 na parkingu przy Fali w Falenicy. Zabieramy ze sobą mundury, prowiant na kolacje i śniadania, menażkę + sztućce, śpiwory, piżamę, myjoły, bieliznę na zmianę, kapcie na zmianę, 30 zł. W sobotę na obiad będzie pizza (prosimy więc zgłosić, jeżeli dziecko nie lubi pizzy).

Koniec: godz. 13.15 (przy miejscu zbiórki).
Kontakt: dh. Marta Szczybelska 500-131-005
dh. Monika Sierpińska 665-372-506

Zgłoszenia na biwak (imię, nazwisko i pesel dziecka) proszę przysyłać do dnia 29.05.2011 do dh. Klaudii Lewandowskiej na adres: klewandowska.kl@gmail.com bądź na numer 515 983 524.

Na najbliższą zbiórkę (02.06.2011) proszę o przyniesienie wypełnionej kartki:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………. w biwaku zuchowym w dniach 3-4-5 czerwca 2011 r.

……………………………………………………..

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Dodatkowe informacje:

PESEL dziecka: ………………………………………………

Numer kontaktowy do rodziców: ………………………………………….

Czy dziecko jest na coś uczulone: ………………………………………

Czy dziecko bierze jakieś leki (jakie, jak często) ………………………………….

(W przypadku zażywania przed dziecka lekarstw prosimy przynieść na miejsce zbiórki torebkę z lekarstwem, imieniem i nazwiskiem dziecka i ilością dziennej dawki)