L4/2004 – 18/06/2004

Józefów, 18 czerwca 2004 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Drużynowy 5 DH „LEŚNI”

Rozkaz L. 4/2004

Na wniosek Rady Drużyny zaliczam projekt starszoharcerski „Święty Mikołaj” druhom: Kubie Wojciechowskiemu, Piotrowi Bojochowi, Piotrowi Jagodzińskiemu i Andrzejowi Prokopowi.

Otwieram próbę na stopień Pionierki druhnom: Aleksandrze Bieńko i Wiktorii Michałowskiej.

Zatwierdzam do realizacji projekt starszoharcerski „Białowieża 2004” zespołowi w składzie: Marysia Lipińska (szef projektu), Basia Bakuła, Basia Lipińska, Marta Kokowicz, Aleksandra Bieńko oraz Kuba Wojciechowski.

Czuwaj !
phm. Mirosław Grodzki HO