L2/2004 – 27/02/2004

Józefów, 27 lutego 2004 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Otwock
Drużynowy 5 DH „LEŚNI”

Rozkaz L. 2/2004

3. Otwarcie prób.
3.1. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy Druhowi Hubertowi Ornatowi. Życzę Ci jak najszybszego zamknięcia próby.

Czuwaj !
phm. Mirosław Grodzki HO