L2/2004 – 2004.05.22

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Szczepu DH i Z w Józefowie im. por. Roberta George’a Hamiltona

1.2. INFORMACJE

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję rady Szczepu z dnia 13 kwietnia 2004 o zatwierdzeniu do realizacji projektu „Dzień Dziecka” przez harcerzy starszych z 3 DH „Zawiszacy” i 5 DH „Leśni”. Projekt ten jest załącznikiem do niniejszego rozkazu.

2.3. ZWOLNIENIA I MIANOWANIA W KAPITULE STOPNI WĘDROWNICZYCH

2.3.1. Zwalniam phm. Mirosława Grodzkiego z pełnienia obowiązków członka Kapituły Stopni Wędrowniczych z dniem 12 marca 2004 r. Dziękuję druhowi za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego Szczepu życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.

Czuwaj !

sam Monika Rybitwa