Józefów – nasz region

Nie ma Żwirka ani Muchomorka - jestem ja

Szczep Józefów działa na terenie malowniczo położonej, podwarszawskiego miasta Józefów, które wśród miejscowości położonych na południowy wschód od Warszawy wyróżnia się szczególnie malowniczym położeniem. Wschodnia jego część znajduje się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, kompleksu przyrodniczego o obszarze blisko 24 tys. ha. Ok. 70 % powierzchni Parku zajmują lasy, przeważnie iglaste, ale występują tu również brzozy, dęby, lipy i graby. Urzeka bogactwo form krajobrazowych. Spotykamy w MPK i pasma łagodnych wzgórz (np. tzw. józefowskie wydmy, ciągnące się od dzielnicy Józefowa – Rycice, aż do Międzylesia), i małe torfowe jeziorka, i rozległe bagna. Skrajem MPK na terenie naszego miasta płynie rzeczka Mienia, mająca swe źródła w okolicy wsi Mrozy, a ujście – do Świdra. 5 – kilometrowy odcinek Mieni, od mostu we wsi Wiązowna do ujścia, został włączony do rezerwatu przyrody chronionej pod nazwą „Świder”.

Południowo – wschodnią granicę Józefowa stanowi rzeka Świder. Wypływa on dwiema strugami w okolicach Stoczka Łukowskiego, a uchodzi do Wisły. 41-kilometrowy odcinek Świdra, od wsi Dłużew do ujścia, ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe został (podobnie jak ww. odcinek Mieni) w roku 1978 uznany za rezerwat przyrody. Rezerwat „Świder” zajmuje obszar 238 ha, obejmuje koryta obu rzek na wyżej wymienionych odcinkach oraz pas przybrzeżny o szerokości 20 m. Jest dostępny dla turystów.

Południowo – zachodnią granicę Józefowa wytycza Wisła. Objęty ramionami trzech rzek, otoczony lasami i sam zalesiony Józefów wtapia się w ten piękny krajobraz Położony na suchych wydmowych piaskach, wśród sosnowych lasów, Józefów ma łagodny, nizinny klimat, sprzyjający wypoczynkowi i rekonwalescencji. Płytka, malownicza rzeczka Świder jest bezpiecznym kąpieliskiem dla dzieci. Plaże i rozległe łąki wzdłuż obu rzek stwarzają możliwość biwakowania. Szczególnie malownicze, pod tym względem, są tereny w pobliżu osiedla Górki, w widłach Świdra i Wisły.

Tereny otaczające nasze miasto są wymarzonymi terenami do gier terenowych i harców.
Typowy dla Mazowsza sosnowy las jest miejscem poznawania przyrody, szlifowania harcerskich technik, polem służby przyrodzie. Dodatkową atrakcją terenu jest to, że leży on w widłach Świdra i Wisły. Świder jest granicą Józefowa z Otwockiem, przez rzeczkę Mienię graniczymy z Wiązowną zaś przez Wisłę z Konstancinem – Jeziorną.

W takim miejscu można odpocząć po pracowitym tygodniu spędzonym w szkole czy pracy. Nie bez znaczenia są walory uzdrowiskowe naszego terenu, które zasługują za osobny tekst…

(opis miasta zaczerpnięto ze Strategii Rozwoju Józefowa)