Zjazd Nadzwyczajny Hufca Otwock

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Otwock

16 lutego 2013 odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca Otwock. Wybrane zostały nowe władze hufca. Komendantem hufca został hm. Tomasz Grodzki, a pozostałymi członkami komendy: Urszula Bugaj, Izabela Łabudzka, Dominika Rodenko, Sylwia Rafał, Michał Łabudzki, Piotr Kostrzewa i Tomasz Kępka.

Odchodzącym władzom dziękujemy, nowym życzymy powodzenia.