Zdobywamy sprawności 11 Lutego 2011

Na najbliższej zbiórce poza niespodzianką będziemy mogli zmierzyć się z różnymi sprawnościami.
Oto kilka przykładowych:Sprawności I stopnia
jednogwiazdkowe BlackStar.PNG Oznaczone obwódką w kolorze granatowym.
Przeznaczone dla początkujących w danej dziedzinie, przeznaczone dla harcerek i harcerzy (10-13 lat)Modelarka kartonowa/modelarz kartonowy*
1. Wyjaśnił, jakie siły działają na szybowiec w locie.
2. Wyważyła/ył i wyregulowała/ał latający kartonowy model szybowca, aby wykonał lot prosty.
3. Na modelu zademonstrowała/ał działanie sterów i lotek.
4. Wykonała/ał z papieru strzałę i gołębia oraz model latający szybowca z kartonu bez użycia kleju.
5. Brała/ał udział w zawodach kartonówek.


Młody baloniarz *
1. Wyjaśniła/il zasady unoszenia się balonu w powietrzu oraz budowę balonu sportowego.
2. Rozpoznaje rodzaje balonów i zna ich zastosowanie.
3. Stosuje przepisy bezpiecznego wypuszczania balonów na ogrzane powietrze.
4. Zbudowała/ał razem z kolegami balon z bibułki na ogrzane powietrze.
5. Brała/ał udział w pokazie wypuszczania balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach balonów.


Konstruktorka latawców/konstruktor latawców *
1. Rozpoznaje różne rodzaje latawców, wie, jaka jest konstrukcja każdego z nich i jakie miały zastosowanie dawniej i dziś.
2. Wyjaśniła/ił, jakie siły działają na latawce w locie i od czego zależy prawidłowy lot.
3. Potrafi wyregulować latawiec, aby prawidłowo wzbijał się w powietrze i latał.
4. Zbudowała/ał dwa latawce – płaski i skrzynkowy; zbudował wyciąg do latawca i go zastosowała/ał.
5. Uczestniczyła/ył ze swym latawcem w zawodach latawcowych, np. z okazji Święta Latawca.


Sygnalistka/sygnalista *
1. Sprawnie nadała/ał i odebrała/ał telegram alfabetem Morse’a za pomocą chorągiewek i latarki.
2. Podała/ał treść informacji w formie zwięzłego telegramu.
3. Poznała/ał zasady szyfrowania i rozszyfrowywania, posługując się szyfrem w grach harcerskich.
4. Pełniła/ił służbę łączności na wycieczce lub w grze polowej.
5. Przeprowadziła/ił pokazowe zajęcia sygnalizacji dla zastępu lub drużyny.


Ognik*
1.Zapoznała/ał się z  rolą odkrycia i poskromienia ognia, o szkodach i stratach  wyrządzanych przez nieumiejętne obchodzenie się z nim.
2.Pod opieką następowej/ego ułożyła/ył ognisko i rozpaliła/ił je.
3.Pełniła/ił funkcję strażnika ognia.
4.Zna gatunki drewna właściwego do budowania ognisk harcerskich.
5.Potrafi zatrzeć ślady ogniska po jego wygaszeniu, potrafi zabezpieczyć zapałki przed zamoknięciem.