Warta przy Grobie Pańskim 2012

Warta przy Grobie Pańskim 2012

Jak co roku w Wielką Sobotę  pełniliśmy wartę przy Grobie Pańskim.

Dziękuję Michałowi Janusowi za zorganizowanie wart.

Warta wyglądała tak: