Uwaga Składki harcerskie

Proszę wszystkich harcerzy o przyniesienie na najbliższą zbiórkę 9 zł


na składki
za okres październik, listopad, grudzień 2010 r.
Poniżej 20 paragraf statutu ZHP mówiący o obowiązkach

§ 20


1.      Członkowie
zwyczajni ZHP mają obowiązek:

1)    
dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się
zasadami określonymi w Prawie

i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,

2)    
stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz
przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,

3)    
brać czynny udział w życiu ZHP,

4)    
opłacać regularnie składki członkowskie.