Uroczystości na słonecznej – 27 kwietnia 2004

Uroczystości przy pomniku AK na ul. Słonecznej w Michalinie. 27 kwietnia 2004 roku. Wzięli w nich udzial m.in. harcerze Szczepu Józefów.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.