Uroczystość Wszystkich Świętych w Józefowie - 1 listopada 2011

Uroczystość Wszystkich Świętych w Józefowie – 1 listopada 2011

W tym roku Uroczystość Wszystkich Świętych uczciliśmy na dwa sposoby.

1 Listopada 2011 pełniliśmy wartę honorową przy pomniku ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Józefowie.

Natomiast 31 października 2011 wieczorem oznaczyliśmy groby osób zasłużonych dla niepodległości Polski biało – czerwoną wstążką. Akcja jest owocem naszego rajdu w Tatry, na którym usłyszeliśmy o podobnej akcji na cmentarzu w Zakopanem.

Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w tę akcję.