Udaliśmy się do lasu poznawać techniki walki na froncie

Rano po wstaniu z pryczy była zaprawa poranna [zaprawa spała na pryczach ???], która wszystkim się podobała.

Później zaczęły się przygotowywania do kolejnego szkolenia.
Dostaliśmy hełmy i karabiny, a potem udaliśmy się do lasu poznawać techniki walki na froncie.

Przeszliśmy też tor przeszkód, który pokazał nam co może wydarzyć się podczas starcia z wrogiem.

Natalia Śliwińska, Zastęp 6
4 lipca 2014