Spotkanie zespołu metodycznego ds. Bohatera Hufca

3 kwietnia 2007 odbyło się spotkanie zespoły metodycznego ds. Bohatera Hufca. Na spotkaniu pojawili się: Mirek Grodzki, Patrycja Zawłocka, Sylwia Żabicka, Adam Żórawski i ja – Karolina Grodzka. Zaczęliśmy od wypróbowania pierwszego materiału programowego, tj. krzyżówki dot. Szarych Szeregów i nie tylko…

Przedstawiłam przybyłym instruktorom aktualny stan rzeczy jaki jest w sprawie Akcji Bohater, również podział na dwa podzespoły, jeden bardziej historyczny, drugi bardziej metodyczny.


Więcej zdjęć
Przedyskutowaliśmy rolę Programowca Hufca w Akcji Bohater pod Kątem tego zespołu (do spraw materiałów programowych). Będzie nadzorował imprezy hufcowe (te, które dotyczą conajmniej 2 jednostki również). Będzie prowadził projekty, sprawności ogólnohufcowe. Będzie koordynował terminy i spinał kalendarz.
Jest członkiem ZMRS.

Omówiliśmy rolę namiestników:
– mają za zadanie zachęcać drużynowych do pracy z bohaterem.
– tworzyć namiestnictwami sprawności i sugerować zadania na próby stopni członków jednostek
– być łącznikiem głównego zespołu ds. bohatera z jednostkami.
– jeśli powstanie kategoryzacja, to powinna być punktowana także aktywność podczas akcji Bohater.
– są członkami ZMRS

Zespół Metodyczny Roju Sosny jest otwarty. Zawsze można przyjść na spotkanie, podrzucić pomysł. Zbieramy wszystkie pomysły i każde materiały.
Jesteśmy nastawieni na indywidualną pracę ludzi, lub grup.
Pełna dowolność formy. Treść dotycząca Szarych Szeregów itp.

Namiestnicy do końca kwietnia spróbują opracować przedpołudnie, bądź popołudnie na akcję HAL dot. Bohatera. Materiały wzorcowe metodycznie i gotowe do przeprowadzenia na obozach. Nie narzucone do realizacji planami pracy, czy innymi wymaganiami.

Adam Żórawski, zdeklarował się, że podejmie się sprawą ZMRS od strony technicznej. Aktualnie rozpoczynamy proponowanie WSZYSTKIM tworzenie konspektów zbiórek, gier. Na najbliższym Święcie Hufca ma być przeprowadzona gra, której tematem będzie Bohater Hufca.

Karolina Grodzka