Spotkanie kadry Szczepu Józefów - 21 i 30 sierpnia 2012

Spotkanie kadry Szczepu Józefów – 21 i 30 sierpnia 2012

21 i 30 sierpnia 2012 spotkaliśmy się w gronie Drużynowych i Przybocznych naszego Szczepu, żeby zaplanować naszą pracę  na najbliższy rok. Spotkaliśmy się u Karoliny i Karola (3 Maja 63A), w bardzo przyjemnych oklolicznościach.

Zdefiniowaliśmy kilka tematów, którym poświeciliśmy spotkanie. Ustaliliśmy kto za dane rzeczy jest odpowiedzialny. Tak to się przedstawia:

1. Kadra Szczepu – MIREK
1.1. Młoda kadra
– kształcenie młodej kadry
– organizacja kursu przewodnikowskiego
– otworzenie prób na pwd
– cykliczne spotkania kadry
– motywacja kadry
– ustalenie funkcji w Szczepie

1.2. Starsza kadra
– utrzymywanie kontaktów
– pomoc w organizacji przedsięwzięć
– raz w roku impreza dla Szczepu
– zapraszanie na zbiórki
– wykorzystanie znajomości i możliwości
– pomoc w szkoleniu młodszych
– wykorzystanie jako opiekunów na próby pwd

2. Jakość pracy drużyn – MICHAŁ
Mirnikiem jakości pracy będzie kategoryzacja, jaką wprowadzimy.
– ustalenie zasad kategoryzacji
– nagrody dla dobrych
– praca z Bohaterem Szczepu
– uczestnictwo w rajdach
– bank pomysłów
– kroniki drużyn
– wykorzystanie rodziców

3. Integracja – ALICJA
Integracja pomiędzy jednostkamio Szczepu i integracja kadry.
– spotkania (wyjazdy) integracyjne kadry co 2 – 3 m-ce
– wspólne zbiórki drużyn co 2 – 3 m-ce
– organizacja startu harcerskiego i końca roku w Szczepie
– każda drużyna robi coś dla Szczepu

4. Promocja – JANEK K.
Promocja tego, co robimy z harcerzami i promowanie się poprzez działania pozaharcerskie.
– gazeta szczepowa przeznaczona na zewnątrz wydawana co kwartał (wiosna, lato jesień, zima), w której będziemy chwalili się tym, co robimy
– współpraca z lokalnymi mediami
– udział w oficjalnych i nieoficjalnych imprezach organizowanych lokalnie

5. Sprzęt – MARCIN
Podział sprzętu na osoby za niego odpowiedzialne, pozyskanie magazynu i powołania kwatermistrza.
– magazyn szczepowy
– kwatermistrz szczepu
– zasady korzystania ze sprzętu

6. Harcówki
Trzymamy się tego co mamy, bo nie mamy szans na nowe miejsca.
Współpracujemy z gospodarzami miejsc, gdzie mamy harcówki.

7. Zimowisko 2013 – KAROLINA
Chcemy wyjechać Szczepem na kilka dni w ferie zimowe 2013.

8. Obóz 2013 – KAROL
Chcemy zorganizować obóz dla Szczepu, do którego będzie dołączony obóz cywilny.

9. Akcje zarobkowe
– znicz
– zielone szkoły
– ASG dla szkół
– spływy kajakowe
– festyny

10. Rozszerzenie terenu działania – KLAUDIA J.
W Wiązownie powołamy drużynę harcerską.

Umówiliśmy się, że osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty przygotują po 2 – 3 konkretne cele, które będziemy w tym roku realizowali w Szczepie. Punkty te wysyłamy mailem pod adres michalin@michalin.pl do końca niedzieli 2 września 2012. Podpunkty wymienione powyżej są pomocą w opracowywaniu tych celi i są notatkami ze spotkań. Każda osoba  z kadry będzie odpowiedzialna za konkretny punkt. Osoby, które nie są wymienione powyżej wybiorą sobie rzeczy, za które będą odpowiedzialne z punktów, które przygotują osoby wymienione powyżej.

Z ważnych zmian w jednostkach naszego Szczepu:
Karolina Ptasznik wraca na funkcję Drużynowej 5 GZ „Leśne Ludki”,
Kasia Olszewska wraca na funkcję Drużynowej 3 GZ „Zawiszątka”,
Klaudia Juszczyńska będzie Drużynową drużyny harcerskiej w Wiązownie (w ramach naszego Szczepu)