Próba miękkości śniegu pod "Morskim Okiem"

Próba miękkości śniegu pod „Morskim Okiem”

Tuż przed wejściem na „Morskie Oko” zrobiliśmy próbę miękkości śniegu.

Próba wyglądała w następujący sposób:

 

Jak widać była to też próba czasowego wyłączenia przyciągania ziemskiego. Nieudana tym razem…