Powołanie LEŚNEGO Kręgu Instruktrorskiego

4 kwietnia 2007 instruktorzy tworzący kadrę LEŚNYCH drużyn powołali do życia krąg instruktorski. Celem działania Kręgu będzie przede wszystkim wzmocnienie więzi między LEŚNYMI instruktorami i stworzenie warunków do podnoszenia ich kwalifikacji, prowadzenie wspólnej działalności programowej LEŚNYCH drużyn oraz kultywowanie wspólnej tradycji.Członkami Kręgu będą aktualni LEŚNI drużynowi oraz osoby przez nich zaproszone. W przyszłości krąg będzie otwarty na wszystkich instruktorów związanych z LEŚNYMI.Założycielami kręgu są:
  • pwd. Dorota Lutyk – drużynowa VJDW „Bractwo św. Jerzego


  • pwd. Kuba Borowy – drużynowy 5 DH „LEŚNI”


  • phm. Jerzy Lis – były drużynowy 5 DH „LEŚNI”


  • hm. Mirosław Grodzki – drużynowy 5 DHS „LEŚNI” (przewodniczący kręgu)


  • pwd. Karolina Grodzka – drużynowa 5 GZ „LEŚNE LUDKI”


  • pwd. Patrycja Zabłocka – była przyboczna 5 DHS „LEŚNI”

Działania Kręgu będą skierowane bezpośrednio na kadrę Drużyn, a pośrednio na harcerzy.Każdy członek ścisłej kadry Drużyn będzie pełnił dwie funkcje: swoja podstawową i funkcję przybocznego w innej LEŚNEJ Drużynie. Rolą dodatkowego przybocznego będzie pomoc przy organizacji zbiórek, ocena z zewnątrz zastanego stanu i sugestie dotyczące ew. naprawy.Co pięć miesięcy będziemy zmieniali nowych przybocznych między Drużynami i zbierali nasze spostrzeżenia.


 

Tu znajdziecie komplet dokumentów złozonych przy składaniu wniosku o utworzenie kręgu.

 


Poniżej jest fotoreportaż ze podpisania wniosku: