Obozowy festiwal "Zakazanej Piosenki"

Obozowy festiwal „Zakazanej Piosenki”

Tradycją naszych obozów jest to, że w ich traqkcie organizowany jest festiwal.
Jest szansą na zaprezentowanie swoich uzdolnień wolalnych i artystycznych.
W tym roku festiwal odbył się (13 lipca 2012 w piątek) w tematyce szaroszeregowej. Nawiązywaliśmy do czasów II wojny światowej, w czasie której harcerze włączyli się w walkę o niepodległość.

Nowością było to, że festiwal był w ciągu dnia, a nie późnym wieczorem, ja to zwykle bywało. Zmusiła nas do tego specyficzna aura, która w tym roku nas nie rozpieszcza i serwuje nam wieczorami deszcze na przemianj z burzami.