O tym, kogo niezbyt interesuje broń

Dziś zaraz po apelu zostaliśmy podzieleni na dwei grupy: chłopcy i dziewczyny. Dziewczyny poszły w naszych wsoaniałych kurtkach do wąwozu. Tam wraz z Druhem Marcinem, Mateuszem, Rafałem i Bartkiem odbyły się zajęcia z broni. Na początku Druh opisywał historię i budowę dwóch broni rosyjskich. Niestety, ponieważ niezbyt nas interesuje broń nie udało nam się zapamiętać większości rzeczy.
Potem podzieliłyśmy się na swie kolejne grupy, ustawiłysmy się w kolejce do strzelania. Po zajęciach wróciłyśmy do obozu.

11 lipca 2012, zastęp „Rozpruwacze”, obóz harcerski