Nauka strzelania

Ok, godz. 11:00 wszystkie dziewczyny z obozu poszły na zajęcia ze strzelania z broni. Najpierw druh Marcin wytłumaczył nam jak się nakezy tym posługiwać. Nastepnie ustawiłyśmy się do trzech stanowisk strzeleckich, na których były rózne rodzaje broni. Na piewrszym był druh Mateusz, na drugim druh Rafał, a na trzecim Marcin i Bartek.
Każda z dziewczym strzelała na kazdym stanowisku.

11 lipca 2012, Agata Żórawska, zastęp „Złodziejki Czasu”, obóz harcerski