Nauka lądowania nie poszła w las

Po apelu uczestnicy obozu „Cichociemni” wzięli udział w przygotowaniach do skoków spadochronowych.
Po rozgrzewce każdy z nas uczył się lądować. Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza miała zajęcia z pierwszej pomocy z druhną Olgą, a druga zajęcia z łączności z druhem Bartkiem.

Nauka lądowania nie poszła w las, bo po obiedzie mieliśmy możliwość skorzystania z tyrolki, dzięki czemu nasz popołudniowy czas był spędzony bardzo ciekawie.

Wieczorem poszliśmy na ognisko naszego szczepu, na którym spotkały się wszystkie drużyny, jakie do niego należą mogliśmy się lepiej poznać.

Marta Cichecka, Zastęp 7, „Dezerterki”
7 lipca 2014