Nasza musztra nie poszła w las...

Nasza musztra nie poszła w las…

Apel harcerski – Zbiórka harcerzy w celu sprawdzenia stanu jednostki, przekazania informacji, odczytania rozkazu, podniesienia flagi lub bandery czy oficjalnemu wręczenia nagród bądź odznaczeń. Cały apel jest przeprowadzony z wykorzystaniem musztry.

Obie grupy (młodsza i starsza) wykorzystują sumiennie tą formę pracy harcerskiej. A że z dnia na dzień nasza musztra wygląda coraz lepiej, to i apel przebiega bardzo sprawnie, czyli nauka musztry nie poszła w las…

23 lipca 2014