Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2013

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2013

Józefów, 26 lutego 2012

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Stołeczna im. Bohaterów Warszawy
Hufiec Otwock im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów
Szczep Józefów im. por. Roberta Georgea Hamiltona

 

Rozkaz S1/2013

1 marca 2013 będziemy obchodzili 1 marca 2013 będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Byli to żołnierze  podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, którzy nie złożyli broni po wkroczeniu na polskie ziemie armii czerwonej w 1944 roku.

Z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu Polakom reżimowi komunistycznemu. Ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło w walce bądź zostało zamordowanych w więzieniach. Wielokrotnie więcej było w różny

Pamiętajmy o tych, o których chciano, żebyśmy zapomnieli.
Zwracam się z apelem do drużynowych, aby uczcili ich pamięć na zbiórkach.
Wszystkich członków naszego szczepu proszę o wywieszenie biało – czerwonych flag.

Nie dajmy zginąć poległym!

 

(-) hm. Mirosław Grodzki HO