Najbliższe zbiórki „LEŚNYCH”

Jesteśmy podzieleni na trzy grupy wiekowe. Każda spotyka się osobno na swoich zbiórkach.

ZUCHY
(0 – IV klasa szk. podst.)
– czwartki, o 17:30, w
salce przy kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, przy ul. 3 Maja.

HARCERZE
(IV – VI klasa szk. podst.)
– piątki, o 18:30, w szk. podst. w Michalinie, przy ul. Granicznej.

HARCERZE STARSI
i WĘDROWNICY
(gimnazjum i liceum)
– czwartki, o 18:30, w
salce przy kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, przy ul. 3 Maja.

INFOLINIA: 0.695.890.366.
(Mirosław Grodzki)