List organizacji harcerskich – 10 kwietnia 2010

10 kwietnia 2010 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przedstawiciele czterech organizacji harcerskich, których protektorem był prezydent Lech Kaczyński: ZHR, SH, ZHP i SHK „Zawisza” FSE, podpisali list, który poniżej publikujemy.

W dniu 10 kwietnia 2010 roku ponieśliśmy wszyscy niepowetowaną stratę. W katastrofie pod Smoleńskiem w służbie Ojczyźnie zginęła część elity naszego Narodu. Wśród nich śmierć poniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Protektor Polskiego Harcerstwa Lech Kaczyński, zginął również ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, autorytet harcerzy i były Protektor Harcerstwa hm. Ryszard Kaczorowski. Wśród ofiar katastrofy był opiekun duszpasterski ruchu harcerskiego bp polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, zginęli mężowie stanu, parlamentarzyści, politycy, kombatanci, duchowni, działacze na rzecz Niepodległej Polski, zginęli wreszcie harcerze: phm. Katarzyna Doraczyńska i hm. Paweł Wypych – nasi Przyjaciele.

Protektorat nad Harcerstwem kolejnych Prezydentów, zapoczątkowany przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego był zawsze wyrazem uznania Państwa Polskiego dla Harcerstwa. Opieka duszpasterska kolejnych biskupów ustanawianych przez Konferencję Episkopatu Polski, gorące wsparcie działaczy państwowych i społecznych, także tych, którzy oddali życie w katastrofie niedaleko Katynia, potwierdza uznanie dla naszego ruchu.
Każda z wymienionych osób stanowiła dla nas autorytet i wzór do naśladowania. Ich życie i dzieło poświęcone było sprawom Narodu i Harcerstwa. Pogrążeni w bólu po stracie pragniemy podkreślić, iż przyjmując ich dziedzictwo i pokładane w nas zaufanie, nie ustaniemy w pełnionej przez nas harcerskiej służbie na rzecz Narodu, Państwa i dzieła wychowania młodego pokolenia Polaków.

Pałac Prezydencki, 10 kwietnia 2010 r.

hm. Maria Brzeska-Deli, Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
hm. Róża Rzeplińska, Naczelniczka Stowarzyszenia Harcerskiego
hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Jarosław Sroka, Przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego