Kurs Zastępowych – Rozbitkowie 2005

Zapraszamy na wyspę pelną przygód i nowej wiedzy.
Zapraszamy wszystkich zastępowych/przyszłych zastępowych drużyn harcerskich środowiska Hufca Otwock

Cele kursu:
1. Dostarczenie wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zastępu
2. Wyposażenie uczestnika w materiały pomocne w pracy z zastępem

Termin i miejsce:
Kurs składa się z dwóch cykli zajęć
– 14/16.10.2005 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Jędruś” w Józefowie, ul.Główna 10
– 26.11.2005 – Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Kard.Wyszyńskiego 1

Koszt:
Opłatę w wysokości 20 zł należy wnieść do dnia 9 października u Agaty Brzezińskiej.
W ramach wpłaty zapewniamy:
– Herbatę, wrzątek
– Obiad w soboty 15 i 22 października
– Ubezpieczenie
– Materiały programowe
– Dwa noclegi

Uczestnicy:
W kursie mogą wziąć udział harcerze i harcerki, którzy:
1. Są w wieku 11 – 13 lat
2. Złożyli Przyrzeczenie Harcerskie
3. Chcą prowadzić, bądź prowadzą zastęp
4. Uzyskali pozytywną opinię drużynowego
5. Wypełnią i dostarczą za pośrednictwem drużynowego do
dnia 9 października do Komendy Kursu ankietę zgłoszeniową

Warunki ukończenia kursu:
1. Uczestnictwo w dwóch cyklach zajęć: jednodniowym i weekendowym
2. Wykonanie zadań między zajęciami
3. Aktywny udział w zajęciach
4. Zaliczenie gry sprawdzającej zdobytą wiedzę

Wymagania na patent:
1. Zaliczony kurs zastępowych
2. Zdobywa kolejny stopień
3. Pozytywna opinia kadry kursu

Dane kontaktowe:
Kuba Borowy, 880-761-585, ja.bover@wp.pl
Agata Brzezińska; 698-174-132, nienori@poczta.onet.pl

Czuwaj!
Organizatorzy

Do pobrania:
Ankieta zgłoszeniowa
Plan Pracy Kursu

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
UWAGA: W kursie może wziąć udział maksymalnie 6 harcerzy z każdej drużyny.