Kominek o zainteresowaniach

Dziś najbardziej podobał nam się wieczorny kominek.
Zebraliśmy się w świetlicy, rozłożyliśmy koce, a Sonia zapaliła świeczki.
Usiedliśmy w kręgu i zaczynając od Druha Rafała opowiadaliśmy o swoich zainteresowaniach i jak one się zaczęły.

Okazało się, że do większości z nich zainspirowali rodzice.

Kominek bardzo nam się podobał. Mamy nadzieję, że będzie takich zajęć więcej.

Zastęp 15
9 lipca 2014