Każdy wybrał dla siebie pseudonim

Kiedy pionierka w naszych namiotach była już skończona każdy z zastępów otrzymał własne zadanie.
Batalion „Parasol” musiał skończyć budowę zeriby.
Każdy też wybrał dla siebie pseudonim. W naszym zastępie są od teraz: Maciak, Kotek, Biała, Ozzy, Loczek, Rysia i Śliwa.

Po obiedzie dostaliśmy nowe zadanie – budowę masztu…

Natalia Śliwińska, Zastęp 6
2 lipca 2014