„Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie” – 24 marca 2011

Na zbiórce 24 marca 2011 będziemy ćwiczyli w praktyce 4 punkt Prawa Harcerskiego (Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż
umie).

Będziemy m.in. uczyli się technik zapamiętywać dat, długich ciągów liczb
i temu podobnych rzeczy. Ćwiczenie technik uczenia się to jedno z zadań
na stopnie harcerskie, jakie zdobywamy.

W związku z tym macie zadanie na zbiórkę. Trzeba sobie wybrać trzy
liczby z podanych niżej i je na zbiórkę zapamiętać: 1436064145,
1870749397, 2157964692, 2562758501, 2593011464, 2895452268, 3796069923,
4148922819, 4187253377, 4558452158, 4708026438, 4815502096, 5378435856,
5770510781, 6282243625, 6354985574, 7028816643, 7072995775, 8461654041,
8691137517, 8721164812, 8770277774, 8851012221, 9693041883, 9949252662.

Mirek Grodzki