Dziś wszystko działo się szybko

Mieliśmy ostatni dzień pionierki obozowej.
Budowaliśmy tablicę ogłoszeń, kosz na śmiecie, bramę, maszt i zeribę.

Po połowie dnia została do dokończenia zeriba i brama.
Wszyscy łapali suche, iglaste gałęzie. Spieszyliśmy się. Skończyło się tak, że brama i dwa metry zeriby nie zostały dokończone.

[o czym zapewne ze smutkiem zawiadamia]
Zastęp 4

2 lipca 2014