Czuwanie przed beatyfikacją Jana Pawła II – 30 kwietnia 2011

1 maja 2011 roku obchodziliśmy uroczystość wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. W wieczór poprzedzający to wydarzenie wzięliśmy udział w godzinnym czuwaniu przy pomniku Papieża przy naszym kościele. Czuwanie zorganizowane było przez księdza Pawła Czeluścińskiego, młodzież i harcerzy.

 

 


Więcej zdjęć…


W czasie czuwania wysłuchaliśmy orędzia Benedykta XVI do Polaków oraz przypomnieliśmy sobie niektóre fragmenty nauczania Jana Pawła II. Czuwanie zakończone było wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

 

Tu możesz przeczytać co Jan Paweł II mówił o Polsce, harcerstwie i znaczeniu słowa „czuwam”.