Szczep Józefów

Szczep Józefów

W planie działania poszczególnych jednostek Szczepu szczególny nacisk kładziony jest na: 1. Kultywowanie/podtrzymywanie tradycji i dbałość o historię. 2. Właściwy rozwój fizyczny i duchowy młodego…

Read Article →
Kulig 2004 - Odmarzły mi palce...

Kulig 2004 – Odmarzły mi palce…

…I tradycji stało się zadość. Dnia Sądnego roku Pańskiego bieżącego w ostatni dzień ferii świątecznych, zorganizowany został kulig! Stanowisko operatora ciągnika (bypojazdu ciągnącego) został dh…

Read Article →
Powstanie Listopadowe - gra

Powstanie Listopadowe – gra

„Zorganizowanie gry było dla mnie sporym wyzwaniem i formą sprawdzenia się. Już na 2 tygodnie przed startem chodziłam w nerwach analizując planowany przebieg gry, lecz…

Read Article →
Czysty Las

Czysty Las

„Każdy z nas może być wrogiem lub przyjacielem przyrody: roślin, zwierząt, krajobrazu. To, kim się staniemy, zależy tylko i wyłącznie od nas – od decyzji,…

Read Article →