Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki – 6 czerwca 2010

6 czerwca 2010 roku w Warszawie odbędą się uroczystości, podczas których
błogosławionym zostanie ogłoszony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Uroczystości zgromadzą w Warszawie duże rzesze ludzi, którzy będą
chcieli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.
Podczas tych
uroczystości będziemy nieśli swoją pomoc, tym wszystkim, którzy jej
potrzebują.

Ratownicy ZHP będą włączeni w system pomocy przedmedycznej, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy będą wspierali służby porządkowe, informacyjne a także otoczą opieką ewentualne osoby (dzieci), które zagubią się na Placu.

Zapraszam do zgłaszania się do służby: Mirosław Grodzki, tel. kom.
0.695.890.366.