ASG

Na zajęcach przed obiadem strzelaliśmy z replik broni palnej (na kulki). Były to trzy katabiny (jeden szturmowy i dwa inne). Strzelaliśmy do papierowych tarcz. Przed strzelaniem Druh Marcin opowiadał nam o zasadach bezpieczeństwa związanych ze strzelaniem, o budowie broni, itp.
Zajęcia były bardzo interesujące.

11 lipca 2012, zastęp „Wyrocznie”