Akcja "Wstążka 2012" na cmentarzu w Józefowie

Akcja „Wstążka 2012” na cmentarzu w Józefowie

Harcerze ze Szczepu ZHP Józefów organizują na naszym cmentarzu akcję oznaczania biało-czerwoną wstążką grobów, w których leżą osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny.

Docelowo chcemy wydać publikację zawierającą biogramy i wspomnienia tych osób pozyskane od rodzin.

Bliskich takich osób prosimy o kontakt w celu wskazania takich grobów (jeżeli nie wynika to wprost z treści wpisu na pomniku) i uzyskania szerszej informacji o życiorysie tych osób.

Harcerzy zapraszam na oznaczanie grobów w środę, 31 października 2012 na godz. 16:00 przed bramę cmentarza. Zabieramy ze sobą latarki!

Mirosław Grodzki, tel. 695.890.366, zhp@michalin.pl