35 Drużyna Wędrownicza - początek okresu próbnego!

35 Drużyna Wędrownicza – początek okresu próbnego!

17 lutego 2012 wyszedł nowy rozkaz L. 1/2012 Komendanta Hufca Otwock. W tym rozkazie (z dniem 14 stycznia 2012) otwarty został okres próbny naszej 35 Drużyny Wędrowniczej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem (a zależy to przede wszystkim od członków tej Drużyny), to 4 kwietnia 2012 okres próbny zostanie zamknięty i nasza nowa drużyna zacznie działać w pełni formalnie.

Dlaczego 4 kwietnia 2012?
Jest to dla nas ważna data, ponieważ w tym dniu wypada rocznica założenia 5 Drużyny Harcerskiej „LEŚNE LUDKI” (która zmieniła potem nazwę na „LEŚNI”) oraz 3 Drużyny Harcerskiej „ZAWISZACY”. To właśnie głównie z tych drużyn wywodzą się członkowie 35 Drużyny Wędrowniczej.