Spotkanie przedkolonijne dla rodziców – 31 maja 2011

Spotkanie przedkolonijne dla rodziców zuchów wyjeżdżających na kolonię
zuchową odbędzie się 31 maja 2011 o godz. 19.00 w sali nr. 9, w MDK w
Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.
Również do tego dnia przyjmujemy karty kolonijne.
Natomiast informacje o obozie harcerskim są na tej stronie.