Paczki świąteczne dla dzieci

Harcerze z 5 DH „LESNI” pod kierunkiem Kuby Wojciechowskiego przygotowali paczki świąteczne dla najuboższych dzieci mieszkających w naszym mieście i w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia rozweiźli je nieczego niespodziewającym się naszym młodym przyjaciołom.

Zadanie zostało wykonane w ramach realizacji projektu starszoharcerskiego.